Educas – Visuel identitet og promotion video
Visuel identitet og webdesign inklusive promotion video for Educas. (sidstnævnte er lavet af Camilla i samarbejde med René Byrskov.)

Brief: Visuel identitet herunder Elev univers til Ordbogen A/S’ undervisningsplatform, Educas og en video, der viser undervisningsplatformens funktionalitet og de visioner Ordbogen A/S har for Educas.

Løsningsforslag:

Webdesign der indeholder tre forskellige visuelle universer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Camilla har designet karaktereruniverset til indskolingen. Da der allerede eksisterede et tegnet univers til indskolingen. Det viste eksempel er den seneste iteration, der desværre aldrig blev brugt.

screenshot af alternativt forslag til visuel identitet

Karakterdesign af en mellemtrins klasse og deres lærere. Til hver elev er der lavet en baggrundshistorie og en personlighedsbeskrivelse. Camilla har desuden tegnet en lang række illustrationer med karaktererne, hvor de er sat op mod fotobaggrunde.illustration af tweens på stranden

Og en video i tre dele:

En introduktion, hvor seeren fristes af visionerne for Educas.

En historie, hvor man ser Educas’ funktionalitet og flow på forskellige devices og med forskellige brugere. Her ber brugerne vist med mellemtrinskaraktererne, som Camilla også har tegnet.

En outro, hvor man bliver præsenteret for specifikke planer for Educas’ kommende funktionalitet.

Illustrationerne bliver brugt i Educas’ visuelle identitet, interaktive opgaver på Educas og videoen er flittigt blevet brugt på messer, til samarbejdspartnere, kunder og internt.

  • Client - Ordbogen A/S
  • Date - Marts, 2014
  • Overview - Storytelling, storyboard, illustration, animation
Project link

Some Related Projects