Undervisningsmateriale – Naturens kredsløb

Undervisningsmateriale omkring naturens kredsløb, nærmere betegnet kvælstof, vand og fosfor (sidstnævnte er ikke vist her) og søens balance (nederst).

De tre første illustrationer er en del af hvert sit materiale, hvor man kan klikke sig ind på de enkelte punkter i kredsløbene og læse mere.

Søens balance er mere interaktiv, her kan man se hvad konsekvenserne hvis man tilføjer gødning og spildevand til en sø ved at trække henholdsvis en traktor og et spildevandsrør ind over søen.

 


  • Client - Fjord&Bælt og Aqua
  • Overview - Flash, vector illustration, Actionscript
KvælstofVandSøens balance

Some Related Projects