Logo Camilla Haages
Kunde: CCR

Logodesign til Centre for Clinical Robotics

Hvordan designer man bedst et logo der skal symbolisere teknik og omsorg?

CCR ønskede et logodesign til det kommende Center for Clinical Robotics, som er blevet til i et samarbejde mellem blandt andet OUH og SDU.

CCR beskæftiger sig med robotter i sundhedsvæsenet. Det gælder både forskning, udvikling, implementering og træning af personale. Det nye center skal danne bro mellem det personale der drager omsorg for patienterne og de ingeniører, der udvikler robotteknologi.

I praksis er det meget teknik og forskning, men det er for i sidste ende at sikre bedre behandling og arbejdsgange. CCR skal netop sørge for at der udvikles med patienten i centrum.

Buzzwords der gerne måtte tænkes ind i logoet

  • Patienten Først (omsorg)
  • Implementering (”det skal virke i virkeligheden”)
  • Samarbejde og tilgængelighed 
  • Nytænkning og inspiration

Løsningen: et meccano hjerte der kombinerer det tekniske aspekt med omsorg.

Der var behov for et enkelt logo, der nemt kan aflæses i mange størrelser og forskellige formater. Et symbol uden for mange detaljer og krummelurer.

Logoets bomærke (symbol) kan både ses som både et hjerte og som en simplificeret robotarm bygget i mekano dele. 

Hjertet symboliserer omsorg, som OUHs slogan “patienten først” står for. 

Robotarmen symboliserer den teknik og forskning, der ligger bag en effektiv robot til sundhedsvæsnet.

Se logoet i brug på CCRs hjemmeside.

Det gode samarbejde.

“Resultatet blev et logo med en enkelhed, der passer til organisationen”

“Jeg kontaktede Camilla, fordi vi manglede et logo og havde behov for en hurtig løsning, da vi var under tidspres og jeg valgte Camilla fordi jeg vidste at hun kendte organisationen og sundhedsvæsenet. Jeg havde set tidligere løsninger. 

Camilla var lydhør. Hun lyttede til de behov og ønsker, jeg kom med og var villig til at bøje arbejdsgange og proces lidt. Resultatet blev et logo med en enkelhed, der passer til organisationen og logoet var klar nærmest i første hug.

Jeg anbefaler gerne Camilla til andre, der mangler et logo. Særligt inden for sundhedsvæsenet. Camilla er nem at snakke med.”

Kristine Djursaa Jensen
Kommunikationskonsulent
CCR – Centre for Clinical Robotics

Logoet var en hasteopgave i en travl periode. Så for at være sikker på, at det fik al den opmærksomhed og dedikation, som det fortjener, havde Camilla taget en kollega, Sanne Jørgensen fra Grafik Juice med i designprocessen. Sanne hjalp med kreativ sparring og rentegning. Den overordnede idé er Camillas, men den kreative sparring har klart forbedret resultatet. 

Læs mere om Grafisk design og Camilla andre ydelser her.